Indus Naddi

Indus Naddi, Hindu log khatir ek sacred naddi hai. Ii naddi China (Tibet) se Jammu and Kashmir aur fir Pakistan me se bahe ke Arabian Sea me aae ke nikle hai. Ii purna India ke ek khaas naddi rahaa. India ke naam ii naddi se aais hai. Ii naddi ke Sanskrit me Sindhu bolaa gais hai. Greeks logan iske Sinthus, Romans Sindhus, Chinese Sintow aur Persians iske Abisindh bole hai.

The Indus, near Skardu

ReferencesEdit

Duusra websitesEdit