Jinnah Gandhi Talks 1944

Jinnah Gandhi Talks 1944, Muhammad Ali Jinnah aur Mohandas Karamchand Gandhi ke aapas me 1944 me hui baat hae. Gandhi ne Jinnah ke sandesh bheja ke wo uu se baat karna chahe hai. Dono leader logan ne aapas me August me baat ka kaha magar baat September me hui. Ii baat 3 din hoti rahi. Gandhi aur Jinnah aapas me razi na ho sake. Gandhi kahat tha ke Hindu aur Muslim mil kar England se azadi le aur phir Pakistan banae k problem ke suljha le. Jinnah ne inkaar karte hue kaha ke woh ii baat se itfaq nai kare hai. Jinnah ne kaha ke England ke chahie ke wo India ke banane se pehle Pakistan ke banae qunke wo Congress aur Gandhi par biswas nai kare tha.

References badlo