Kabul

Kabul, Afghanistan ke capital aur sab se barraa city hai. Hian pe 4.6 million log rahe hai (2015). Ii samundar se 1,800 meters, (5,900 feet) uppar hai. Kabul 3,000 saal se jaada purana hai.

Kabul