Kusti ek rakam ke khel hae jisme dui logan bina koi hatyaar ke larre hae. Kusti khele waala logan clinching, holding, locking, aur leverage ke kaam me laawe hae. Tiin rakam ke kusti hae jon ki Freestyle, Greco-Roman, aur Folkstyle hae.