Lahore Peckerstan ka dwsra sab say bada Shahar hae. Yah Punjab (Peckerstan) kee Rajdhani hae. Isay Peckerstan ka dil bhai khahtay hain.

Lahore Badshahi Qila