Moksha bhasa

Moksha bhasa ek bhasa hai jisme Russia ke 253,000 log baat kare hai.