Palwaar

A family kuch log ke ek toli hae jon ki ek saathe rahe hae aur ek duusre ke madat kare hae.

Kuchh rakam ke palwaarBadlo

Tiin rakam ke palwaar hae: nuclear, single-parent and extended.

Ek nuclear palwaar me ek maiya, bappa aur ek nai to jaada larrkan saathe rahe hae.

Ek single-parent palwaar me chaahe maiya nai to bappa larrkan ke dekhe hae.

Extended palwaar ke matlab bappa, maiya, larrkan, aaja, aaji, naana, naani, kaaka, kaaki, cousins,naati potaa, sab saathe rahe hae.