Paramaribo, Suriname ke capital city hae. Lagbhag 250,000 jan ii city me rahe hae. Ii Suriname Naddi pe hae, lagbhag 15 km naddi ke Atlantic Ocean se mile se pahile.