Sachin Tendulkar

Sachin Ramesh Tendulkar (Sa-chin/Sach-in Ten-dul-kar) (janam April 24, 1973 Mumbai, Maharashtra) ek Indian cricketer hae. Bharat Ratna hasil kiya hai. (India ke highest civilian honor).

Sachin Ramesh Tendulkar
Batting[1] Bowling
15,921 18,426 46 154
Avg. 53.78 44.83 Avg. 54.17 44.48
51/68 49/96
248* 200*
S/R 54 S/R 86.23
1st 1st

 Gallery badlo

Bahaari jorr badlo

ill bhi dekho badlo

war criminal(sanath jayasuriya)

references badlo

  1. Virat Kohli