Sanskriti ek sabd hae jon ki log ke rahan sahan e baare me hae.Ye logo ke rahene ke tarike ko batata hai khaha vo rahete hai.

References badlo