Sara bhasa

Sara bhasa ek bhasa hae. Ii bhasa me south Chad aur Central African Republic ke kuchh hissa me baat karaa jaawe hae.