Ume Sami ek bhasa hai jisme Norway, Sweden, Finland aur Russia ke 80,000 log baat kare hai.