Võro bhasa

Võro bhasa ek bhasa hai jisme Nigeria ke kuchh log baat kare hai.