Ham Sangam ke school ke baare me kuchh likhtaa hae.