vibhag:Hebrew bhasa

Vibhag ke bhitar vibhag

Ii vibhag me khali etna chhota vibhag hai.

H

"Hebrew bhasa" vibhag ke panna

Ii vibhag me khali etna panna hai.