vibhag:Jiu vigyan

Vibhag ke bhitar vibhag

Ii vibhag me etna 3 chhota vibhag, kul jorr 3 me se.

D

P

  • Perr(1 C, 7 P)

T

"Jiu vigyan" vibhag ke panna

Kul jorr 13 me se etna 13 panna ii vibhag me hai.