1910s ke decade 1 January 1910 se suruu bhais rahaa aur 31 December 1919 ke khalaas bhais rahaa. Ii 20th century ke 2nd secade rahaa.