1960s ke decade 1 January 1960 se suruu bhais rahaa aur 31 December 1969 ke khalaas bhais rahaa. Ii 20th century ke 7th secade rahaa.