Circulatory system

Circulatory system dehin ke uu hissa hae jon ki khuun ke dehin ke dusra dusra jagha le ke jaawe hae. Dil aur sab blood vessel ke milae ke circulatory system banawa jaawe hae.


Duusra websitesBadlo