vibhag:1483 janam

"1483 janam" vibhag ke panna

Kul jorr 2 me se etna 2 panna ii vibhag me hai.