vibhag:4

"4" vibhag ke panna

Kul jorr 12 me se etna 12 panna ii vibhag me hai.