vibhag:2

"2" vibhag ke panna

Kul jorr 12 me se etna 12 panna ii vibhag me hai.