vibhag:1

"1" vibhag ke panna

Kul jorr 13 me se etna 13 panna ii vibhag me hai.