Vibhag ke bhitar vibhag

Ii vibhag me etna 11 chhota vibhag, kul jorr 11 me se.

N