1968 ke by-election (Fiji)

1968 ke election ke Fiji ke Legislative Council ke nau Indian Communal seat ke khatir karaa gais rahaa. September 1967 me, Legislative Council ke National Federation Party ke nau member "walk out" hoe gain jab uu logan ke ek aur Constitutional Conference kare ke maang ke sarkar nai kar diis. Jab uu logan dui sitting me nai gais tab uu logan ke seat ke khaali kar dewa gais aur iske khatir by-election 31 August aur 7 September ke biich me bhais.

Election result badlo

South-West Viti Levu Indian Communal Constituency badlo

A. D. Patel (Federation) 7,903
Manikam Pillai (Alliance) 2,772
% voted 84.6%

West Viti Levu Indian Communal Constituency badlo

S. M. Koya (Federation) 6,105
Suakat Ali Sahib (Alliance) 1,734
% voted 81.0%

North-West Viti Levu Indian Communal Constituency badlo

R. D. Patel (Federation) 5,561
K. N. Govind (Alliance) 3,223
% voted 90.7%

North-East Viti Levu Indian Communal Constituency badlo

C. A. Shah (Federation) 4,441
M. T. Khan (Alliance) 1,777
% voted 88.0%

Tailevu-Rewa Indian Communal Constituency badlo

K. C. Ramrakha (Federation) 3,718
M. Y. Khan (Alliance) 396
% voted 73.3%

South-Central Viti Levu Indian Communal Constituency badlo

Ujagar Singh (Federation) 4,878
A. G. Prasad (Alliance) 502
% voted 70.0%

Suva Indian Communal Constituency badlo

Irene J. Narayan (Federation) 5,808
P. K. Bhindi (Alliance) 892
% voted 67.9%

North-East Vanua Levu Indian Communal Constituency badlo

James Madhavan (Federation) 5,870
Albert Jayant (Alliance) 1,075
% voted 79.0%

North Eastern Indian Communal Constituency badlo

Ramjati Singh (Federation) 2,676
R. D. Mishra (Alliance) 455
% voted 74.3%

References badlo

  • Fiji Royale Gazette, XCV: 45 (13 September 1968), pp. 339-43
  • Children of the Indus, National Farmers Union, 2004, p.124 ISBN 982-9087-01-8