Ujagar Singh

Ujagar Singh, Fiji ke ek Hindustani politician rahaa jon ki 1968 ke by-election me Nasinu Indian Communal Constituency se Legislative Council me chuna gais rahaa. Uu Fiji me Sikh logan ke dher yogdaan diis rahaa aur 1960 se Khalsa College ke ek teacher rahaa.

Ujagar Singh
Ujagar Singh
Ujagar Singh
Nationality Fiji citizen
Jaati Hindustani
Citizen Fiji citizen
Kaam Teacher, Politicain
Kon saal me kaam karis 1968-1972
Kaahe jaana jaae hae Legislative Council ke menber: 1968-1972
Party National Federation Party
Dharam Sikh

December 1966 me, Ba Township Board ke pahila election me, uu Varadoli Ward se unopposed chuna gais rahaa. 1968 me, Legislaive Council me chuna jaae ke baad uu Board se resign kar diis.


Fiji ke Politician (1929-1972)

Leader − Politician (1929-1971) − Politician (1972-1987) − Politician (1992-1998) − Politician (1999-2006) − Politician (2014- ) − Political Activist − Khel kuud − Government Service − Social Service − Education − Dharam − Businessman − Unionist − Writer

Vishnu Deo −  Parmanand Singh −  James Ramchandar Rao −  C. M. Gopalan −  K. B. Singh −  Muniswamy Mudaliar −  Chattur Singh −  J. B. Tularam −  Said Hasan −  B. D. Lakshman −  A. D. Patel −  James Madhavan −  B. M. Gyaneshwar −  Ami Chandra −  M. S. Buksh −  Tulsi Ram Sharma −  Ben M. Jannif −  Sadanand Maharaj −  A. R. Sahu Khan −  A. Samad −  Ayodhya Prasad −  K. S. Reddy −  Andrew Deoki −  A. R. Manu −  Vijay Singh (Sir) −  Sathi Narain −  A. H. Sahu Khan −  S. M. Koya −  C. P. Singh −  M. T. Khan (Politician) −  Abdul Lateef −  James Shankar Singh −  Irene Jai Narayan −  R. D. Patel −  K. C. Ramrakha −  C. A. Shah −  Ram Jati Singh −  C. S. Pillay −  Ujagar Singh