Karam Chand Ramrakha

(K. C. Ramrakha se bheja gais)

Karam Chand Ramrakha, Fiji ke ek Hindustani, wakiil, union ke leader aur Legislative Council aur House of Representatives ke member rahaa. Uske pitaji, Odin Ramrakha bhi politics me rahaa aur Federation Party ke form hoe ke baad usme join hoe waala pahila member me se ek rahaa. 1966 ke election me uu Federation Party ke ticket pe Tailevu-Rewa Indian Communal Constituency se Legislative Council ke khatir kharraa bahaes. Election ke natija rahaa:

Karam Chand Ramrakha
K. C. Ramrakha
K. C. Ramrakha
JanamFiji
GharSuva, Fiji
CitizenshipFiji citizen
JaatiHindustani
CitizenFiji citizen
ParrhaiL.L.B.
KaamWakiil, Politician, Unionist
Kaam ke saal1966-1982
Home townNausori, Fiji
Jaana jaawe haeLegislative Council ke menber: 1966-1972
House of Repsecentstives ke member: 1972-1982
PartyNational Federation Party
DharamHindu
Mai/BaapFather: Odin Ramrakha
K. C. Ramrakha (Federation) 3,220
K. B. Singh (Independent) 677
Ram Lochan Regan (Independent) 604
% voted 80.0%

1968 ke by-election me me uu aur jaada bahumati se jiitis. Fiji ke ajaadi ke baad 1972 me pahila House of Representatives me bhi uske jiit Nausori ke constituency se asaani se fir bhaes lekin ii time talak uske aur S. M. Koya ke biich me madbhed jaada hoe lagaa rahaa. 1977 me jab NFP split hoe gais tab uu Flower Faction ke ek leader rahaa, lekin jab Flower Faction Dove se jaada seat jiit liis tab Ramrakha, Jai Ram Reddy ke taagat ke barrhe se roke ke khatir leader ke position pe aapan (ek Kaiviti candidate kharraa karis). Issme uske haar ke kaaran uu Flower Faction se bi alak hoe gais aur 1982 me politics se retire hoe gais. Ramrakha, 1966 se 1977 talak, NFP ke General Secretary aur Opposition Whip rahaa. Uu Fiji Teachers Union ke President bhi bahut din talak rahaa. Abhi uu Sydney, Australia me rahe hae.

Preceded by
Nawaa Constituency
Fiji ke Legislative Council
Tailevu-Rewa Indian Communal Constituency

1966 - 1972
Succeeded by
Ajaadi ke baad Council khalaas hoe gais
Preceded by
Nawaa House
Fiji ke House of Representatives
Nausori/Levuka Indian Communal Constituency

1972 - 1982
Succeeded by
Shardha Nand


Fiji ke Hindustani

Leader − Politician (1929-1971) − Politician (1972-1987) − Politician (1992-1998) − Politician (1999-2006) − Politician (2014- ) − Political Activist − Khel kuud − Government Service − Social Service − Education − Dharam − Businessman − Unionist − Writer

Vishnu Deo −  Parmanand Singh −  James Ramchandar Rao −  C. M. Gopalan −  K. B. Singh −  Muniswamy Mudaliar −  Chattur Singh −  J. B. Tularam −  Said Hasan −  B. D. Lakshman −  A. D. Patel −  James Madhavan −  B. M. Gyaneshwar −  Ami Chandra −  M. S. Buksh −  Tulsi Ram Sharma −  Ben M. Jannif −  Sadanand Maharaj −  A. R. Sahu Khan −  A. Samad −  Ayodhya Prasad −  K. S. Reddy −  Andrew Deoki −  A. R. Manu −  Vijay Singh (Sir) −  Sathi Narain −  A. H. Sahu Khan −  S. M. Koya −  C. P. Singh −  M. T. Khan (Politician) −  Abdul Lateef −  James Shankar Singh −  Irene Jai Narayan −  R. D. Patel −  K. C. Ramrakha −  C. A. Shah −  Ram Jati Singh −  C. S. Pillay −  Ujagar Singh