Dr. Mahendra Reddy Fiji ke ek politician aur  House of Representatives ke member hae. Uu Fiji ke iMinister for Education, National Heritage, Culture and Arts rahaa.[1]

Reddy, University of the South Pacific aur the University of Hawaii ke ek award winning student rahaa.[2]

Dr. Mahendra Reddy Ji kai dwara liye gai kuch chuminda decision [1] Archived 2022-04-21 at the Wayback Machine

References badlo

  1. 20-member Cabinet announced. FBC (2014-09-24). Retrieved on 25 Saptambar 2014.
  2. education. Retrieved on 21 Farwari 2015.

Ii bhi dekho badlo

Bahaari jorr badlo


Fiji ke Hindustani

Leader − Politician (1929-1971) − Politician (1972-1987) − Politician (1992-1998) − Politician (1999-2006) − Politician (2014- ) − Political Activist − Khel kuud − Government Service − Social Service − Education − Dharam − Businessman − Unionist − Writer

Aiyaz Sayed-Khaiyum −  Praveen Kumar Bala −  Mahendra Reddy −  Sanjit Patel −  Brij Lal −  Viam Pillay −  Balmindar Singh −  Vijay Nath −  Neil Sharma −  Alvik Maharaj −  Rosy Akbar −  Ashneel Sudhakar −  Faiyaz Siddiq Koya −  Veena Kumar Bhatnagar −  Biman Prasad −  Prem Singh