Middle East

Greater Middle East nai to Western Asia, Asia me ek jagah aur kuch des hai. Ii jagah me 23 des hai.Ii jagah ke log ke itihaas ek rakam hai aur hian pe jaada log Muslim hai.

Middle East ke des ke chapa

Kuch Middle East ke des hai:

Aur West Bank aur Gaza Strip.

See AlsoBadlo