Battle of the Giants (Fiji) 2006

Battle of the Giants 2006
Number: 28
Winner: Ba
Runner-up: Suva
Goals: 2-1
Khele ke jagha: Labasa, Suva, Rewa, Nadi

Fiji me football (soccer) ke 28th Battle of the Giants tournament ke pahila chaar game ,29 aur 30 July ke, Labsa, Suva aur Rewa me aur baaki sab game Nadi ke Prince Charles Park me, 3, 4, 5, 6 August ke khela gais rahaa, jiske final me Ba, Suva ke 2-1 se harais.

Super Premier Division

badlo

Pool matches 29 aur 30 July aur 3, 4, 5 August ke khela gais rahaa.

Pool A

badlo
  Nadi Rewa Labasa Tavua Nadroga Pakch me Virod me Points
Nadi   1-2 4-2 2-0 1-0 8 4 9
Rewa 2-1   1-2 1-0 2-0 6 3 9
Labasa 2-4 2-1   1-1 2-1 7 7 7
Tavua 0-2 0-1 1-1   0-0 1 4 2
Nadroga 0-1 0-2 1-2 0-0   1 5 1

Ii pool se Nadi aur Rewa semi-final khatir qualify hoe gais.

Pool B

badlo
  Ba Suva Navua Lautoka Nasinu Pakch me Virod me Points
Ba   2-0 0-1 2-1 3-0 8 2 9
Suva 0-2   2-0 3 - 1 1-0 6 3 9
Navua 1-0 0-2   1-1 1-0 3 3 7
Lautoka 1-2 1 - 3 1-1   1-0 4 6 4
Nasinu 0-3 0-1 0-1 0-1   0 7 0

Ii rakam se Ba aur Suva semi-final ke khatir qualify hoe gais.

Semifinals

badlo

Semifinals 6 August ke khela gais rahaa, jisme Suva, Nadi ke 3-0 se aur Ba, ewa ke 4-0 se harais.

Final

badlo

Final 6 August ke khela gais rahaa, jisme Ba, Suva ke 2-1 se harae ke Battle of the Giants ke 11th dafe jiit liis.

Aur dekho

badlo

References

badlo


Inter-District Championship
1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2018 2019 2020 2021 2022 2023
National Football League
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Battle of the Giants
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fiji Football Association Cup Tournament
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Champion versus Champion
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023