Inter-District Championship (Fiji) 1974

Fiji me football (soccer) ke 37th Inter-district Championship (IDC), August 1974 me Prince Charles Park, Nadi me khela gais raha. Ii IDC me Tailevu/Naitasiri pahila dafe first division me khelis aur achchha khel dekhae ke final me pahuch gais rahaa.

Inter-District Championship (Fiji) 1974
Fiji Football Association ke logo
Khel ke jankari
Home team  Nadi
Tarik 3, 5 August
Ground Prince Charles Park (in Nadi host cities)
Aakhri natija
Champions  Nadi
Runner-up Template:Country data Tailevu Naitasiri
Tournament ke ankrra
Achchhaa khilaarri Tailevu Naitasiri: Munsami, Nadi: Prem Chand

Semi final

Tailevu/Naitasiri, Labasa ke 2-1 se harais aur Nadi bhi Ba ke 2-1 se harais.

Final

Final ke game Nadi aur Tailevu/Naitasiri ke biich me bhais jisme Nadi, Tailevu/Naitasiri ke 1-0 se harae ke Lloyd Farebrother Trophy ke tiisra dafe jiitis. 20,000 log final ke dekhin.

References

Aur dekho 


Inter-District Championship
1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2018 2019 2020
National Football League
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2017 2018 2019 2020
Battle of the Giants
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2018 2019 2020
Fiji Football Association Cup Tournament
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Champion versus Champion
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020