K. R. Latchan

K.R. Latchan, Fiji ke ek Hindustani, Bus Transport operator aur politician rahaa, jon ki Nausori me ke hae. Latchan, uu time jaana maana bhaes jab uu Alliance Party ke ek safe seat, East Central Indian National Constituency ke Alliance Party ke ek founder, Vijay R. Singh se 1977 election ke khatir pre-selection me lae liis. Uu House of Representatives ke member 1987 ke military coup talak rahaa.

K. R. Latchan
K. R. Latchan
K. R. Latchan
CitizenshipFiji Citizen
JaatiHindustani
CitizenFiji Citizen
Kaam ke saal1977-1987
Jaana jaawe haeMember of House of Representatives: 1977-1987
PartyAlliance Party
DharamHindu

ReferencesBadlo


Fiji ke Hindustani

Leader − Politician (1929-1971) − Politician (1972-1987) − Politician (1992-1998) − Politician (1999-2006) − Politician (2014- ) − Political Activist − Khel kuud − Government Service − Social Service − Education − Dharam − Businessman − Unionist − Writer

Ahmed Ali −  I. P. Bajpai −  S. Basawaiya  −  Ahmed Bhamji −  P. K. Bhindi −  Mahendra Chaudhry −  Krishna Datt −  Noor Dean −  R. S. Gounder −  K. N. Govind −  Fida Hussein −  S. N. Kanhai −  R. I. Kapadia −  S. M. Koya −  Anirudh Kuver −  K. R. Latchan −  H. M. Lodhia −  Shiromaniam Madhavan −  Navin Maharaj −  Eqbal Mohammed −  S. Nand −  Satendra Nandan −  Irene Jai Narayan −  Vijaya Parmanandam Harilal Manilal Patel −  R. D. Patel −  Navin Patel −  Vinod Patel −  Vinubhai Patel −  Samresan Pillay −  Surendra Prasad −  Balwant Singh Rakha −  B. R. Rambisheswar  −  Shree Ramlu −  K. C. Ramrakha −  Mohammed Ramzan −  Narsi Raniga −  Jai Ram Reddy −  Nitya Nand Reddy −  K. N. Rao −  Mohammed Sadiq −  Rishi Shankar −  Harish Sharma −  Vivekanand Sharma −  Jai Raj Singh −  James Shankar Singh −  Kalu Karan Singh −  Kuar Battan Singh −  Davendra Singh −  Santa Singh −  Sarvan Singh −  Uday Singh −  Vijay Singh (Sir) −  Govind Swamy −  M. C. Vinod