A. R. Manu

A. R. Manu (J.P.), 1956 se 1957 talak Fiji ke Legislative Council ke dui Hindustani nominated member me se ek rahaa. Uu Fiji me Maunatul Islam Association banae waala member me se ek rahaa. Ii Association, jon Muslim log South India se aawe rahin, ke represent karat rahaa. Manu ek samaj sewak rahaa aur Lautoka district, Fiji ke SPCA ke ek member bhi rahaa.

A. R. Manu
A. R. Manu
A. R. Manu
Maut 1957
Nationality Fiji citizen
Jaati Hindustani
Citizen Fiji citizen
Kon saal me kaam karis 1956 - 1957
Home town Lautoka, Fiji
Kaahe jaana jaae hae Legislative Council ke member: 1956-1957
Dharam Muslim


Fiji ke Politician (1929-1972)

Leader − Politician (1929-1971) − Politician (1972-1987) − Politician (1992-1998) − Politician (1999-2006) − Politician (2014- ) − Political Activist − Khel kuud − Government Service − Social Service − Education − Dharam − Businessman − Unionist − Writer

Vishnu Deo −  Parmanand Singh −  James Ramchandar Rao −  C. M. Gopalan −  K. B. Singh −  Muniswamy Mudaliar −  Chattur Singh −  J. B. Tularam −  Said Hasan −  B. D. Lakshman −  A. D. Patel −  James Madhavan −  B. M. Gyaneshwar −  Ami Chandra −  M. S. Buksh −  Tulsi Ram Sharma −  Ben M. Jannif −  Sadanand Maharaj −  A. R. Sahu Khan −  A. Samad −  Ayodhya Prasad −  K. S. Reddy −  Andrew Deoki −  A. R. Manu −  Vijay Singh (Sir) −  Sathi Narain −  A. H. Sahu Khan −  S. M. Koya −  C. P. Singh −  M. T. Khan (Politician) −  Abdul Lateef −  James Shankar Singh −  Irene Jai Narayan −  R. D. Patel −  K. C. Ramrakha −  C. A. Shah −  Ram Jati Singh −  C. S. Pillay −  Ujagar Singh