A. R. Sahu Khan

A. R. Sahu Khan (1901 - 1979) el Ahmadiya Muslim samj sudharak aur Fiji Ke Legislative Council ke member rahaa. Uu 1944 se lae ke 1947 talak Governor ke nominee rahaa. [1] Sahu Khan pahile civil servant aur law clerk rahaa. Uske maut Suva me 1979 me bhais. Uske chaar larrkaa aur chaar larrki rahis. [2]

References

badlo
  1. http://aaiil.org/fiji/articles/jalaluddean/AhmadiyyainFiji%2080years.pdfTemplate:Fix/category[dead link]
  2. Pacific islands monthly : PIM, Vol 50, No. 3 [Sydney: Pacific Publications, 1931. Web. 18 January 2018 <http://nla.gov.au/nla.obj-337736628>


Fiji ke Hindustani

Leader − Politician (1929-1971) − Politician (1972-1987) − Politician (1992-1998) − Politician (1999-2006) − Politician (2014- ) − Political Activist − Khel kuud − Government Service − Social Service − Education − Dharam − Businessman − Unionist − Writer

Vishnu Deo −  Parmanand Singh −  James Ramchandar Rao −  C. M. Gopalan −  K. B. Singh −  Muniswamy Mudaliar −  Chattur Singh −  J. B. Tularam −  Said Hasan −  B. D. Lakshman −  A. D. Patel −  James Madhavan −  B. M. Gyaneshwar −  Ami Chandra −  M. S. Buksh −  Tulsi Ram Sharma −  Ben M. Jannif −  Sadanand Maharaj −  A. R. Sahu Khan −  A. Samad −  Ayodhya Prasad −  K. S. Reddy −  Andrew Deoki −  A. R. Manu −  Vijay Singh (Sir) −  Sathi Narain −  A. H. Sahu Khan −  S. M. Koya −  C. P. Singh −  M. T. Khan (Politician) −  Abdul Lateef −  James Shankar Singh −  Irene Jai Narayan −  R. D. Patel −  K. C. Ramrakha −  C. A. Shah −  Ram Jati Singh −  C. S. Pillay −  Ujagar Singh