C. P. Singh

Chandra Pal Singh Fiji ke ek Hindustani politician rahaa, jon ki 1963 se 1966 talak Fiji ke Legislative Council ke ek nominated member. Uu Federation Party ke common roll ke maang ke virod karat rahaa. Uske khaas haanth Navua Soccer Association ke suruu kare me rahaa.

Chandra Pal Singh
C. P. Singh
C. P. Singh
Janam Navua, Fiji
Ghar ke jagah Navua, Fiji
Nationality Fiji citizen
Jaati Hindustani
Citizen Fiji citizen
Kaam Politicain
Kon saal me kaam karis 1963 - 1966
Home town Navua, Fiji
Kaahe jaana jaae hae Legislative Council ke menber: 1963-1966
Padwi Justice Of Peace
Kon kon board ke member rahaa Fiji Broadcasting Commission
Dharam Hindu

1962 me uu Fiji Broadcasting Commission ke member rahaa.


Fiji ke Politician (1929-1972)

Leader − Politician (1929-1971) − Politician (1972-1987) − Politician (1992-1998) − Politician (1999-2006) − Politician (2014- ) − Political Activist − Khel kuud − Government Service − Social Service − Education − Dharam − Businessman − Unionist − Writer

Vishnu Deo −  Parmanand Singh −  James Ramchandar Rao −  C. M. Gopalan −  K. B. Singh −  Muniswamy Mudaliar −  Chattur Singh −  J. B. Tularam −  Said Hasan −  B. D. Lakshman −  A. D. Patel −  James Madhavan −  B. M. Gyaneshwar −  Ami Chandra −  M. S. Buksh −  Tulsi Ram Sharma −  Ben M. Jannif −  Sadanand Maharaj −  A. R. Sahu Khan −  A. Samad −  Ayodhya Prasad −  K. S. Reddy −  Andrew Deoki −  A. R. Manu −  Vijay Singh (Sir) −  Sathi Narain −  A. H. Sahu Khan −  S. M. Koya −  C. P. Singh −  M. T. Khan (Politician) −  Abdul Lateef −  James Shankar Singh −  Irene Jai Narayan −  R. D. Patel −  K. C. Ramrakha −  C. A. Shah −  Ram Jati Singh −  C. S. Pillay −  Ujagar Singh