Sadanand Maharaj

Sadanand Maharaj, MBE (1876-1962), Fiji ke ek Hindustani samaj sewak, scouts master aur politician rahaa. 1944 ke Legislative Council ke election me uu Northern and Western Division me kharraa bhais rahaa lekin B.D. Lakshman se haar gais rahaa. 1950 se 1953 talak uu Legislative Council ke ek Indian nominated member rahaa. Legislative Council ke Hindustani member ke support se uske Executive Council ke member bhi banaawa gais rahaa. Uske 1959 me MBE dewa gais rahaa. Uu district Scout Commissioner bhi rahaa. Uske maut 8 April 1962 me Wairuku, Rakiraki me bhais rahaa [1]. Uu Fiji ke Legislative Council ke pahila Hindustani member, Badri Maharaj, ke larrka rahaa, aur (ek aur Legislative Council ke member, B. M. Gyaneshwar, ke bhaiya rahaa.

References

badlo
  1. Pacific islands monthly : PIM, Volume 32, No. 10 [Sydney: Pacific Publications, 1962. Web. 18 January 2018 <http://nla.gov.au/nla.obj-326526675>


Fiji ke Hindustani

Leader − Politician (1929-1971) − Politician (1972-1987) − Politician (1992-1998) − Politician (1999-2006) − Politician (2014- ) − Political Activist − Khel kuud − Government Service − Social Service − Education − Dharam − Businessman − Unionist − Writer

Vishnu Deo −  Parmanand Singh −  James Ramchandar Rao −  C. M. Gopalan −  K. B. Singh −  Muniswamy Mudaliar −  Chattur Singh −  J. B. Tularam −  Said Hasan −  B. D. Lakshman −  A. D. Patel −  James Madhavan −  B. M. Gyaneshwar −  Ami Chandra −  M. S. Buksh −  Tulsi Ram Sharma −  Ben M. Jannif −  Sadanand Maharaj −  A. R. Sahu Khan −  A. Samad −  Ayodhya Prasad −  K. S. Reddy −  Andrew Deoki −  A. R. Manu −  Vijay Singh (Sir) −  Sathi Narain −  A. H. Sahu Khan −  S. M. Koya −  C. P. Singh −  M. T. Khan (Politician) −  Abdul Lateef −  James Shankar Singh −  Irene Jai Narayan −  R. D. Patel −  K. C. Ramrakha −  C. A. Shah −  Ram Jati Singh −  C. S. Pillay −  Ujagar Singh