Abdul Lateef ( ? – 2008), Fiji ke ek football administrator, wakiil aur politician rahaa. Uu 1960 se 1962 talak aur 1966 se 1967 talak Fiji Football Association ke President rahaa. Uu Ratu Mara ke khaas dost rahaa aur 1966 ke election me Legislative Council me Southern Indian Cross-voting Constituency se Alliance ticket se chuna gais rahaa. Uu Suva ke Methodist Mission school me parr ke teacher training karis. Uu teaching chhorrr ke ek law firm me kaam kare laga. Uske lage Bachelor of Arts aur Bachelor of Law ke degree, University of Tasmania 91952) se rahaa. Uu suruu me wakiili, Cromptons law firm me suruu karis rahaa lekin 1972 me aapan firm, Lateef & Lateef suruu karis. Uu Nausori Golf Club, Nausori Club aur Union Club ke suruu kare waala log me se ek rahaa. Uu Indian Association of Fiji ke pardhaan bhi rahaa.

Abdul Lateef
Abdul Lateef
Abdul Lateef
CitizenshipFiji citizen
JaatiHindustani
CitizenFiji citizen
ParrhaiB. A., L.L.B.
Parrhai ke jaghaUniversity of Tasmania
Kaamwakiil
Home townSuva, Fiji
Jaana jaawe haeLegislative Council ke menber: 1966 - 1972
DharamMuslim

References

badlo


Fiji ke Hindustani

Leader − Politician (1929-1971) − Politician (1972-1987) − Politician (1992-1998) − Politician (1999-2006) − Politician (2014- ) − Political Activist − Khel kuud − Government Service − Social Service − Education − Dharam − Businessman − Unionist − Writer

Vishnu Deo −  Parmanand Singh −  James Ramchandar Rao −  C. M. Gopalan −  K. B. Singh −  Muniswamy Mudaliar −  Chattur Singh −  J. B. Tularam −  Said Hasan −  B. D. Lakshman −  A. D. Patel −  James Madhavan −  B. M. Gyaneshwar −  Ami Chandra −  M. S. Buksh −  Tulsi Ram Sharma −  Ben M. Jannif −  Sadanand Maharaj −  A. R. Sahu Khan −  A. Samad −  Ayodhya Prasad −  K. S. Reddy −  Andrew Deoki −  A. R. Manu −  Vijay Singh (Sir) −  Sathi Narain −  A. H. Sahu Khan −  S. M. Koya −  C. P. Singh −  M. T. Khan (Politician) −  Abdul Lateef −  James Shankar Singh −  Irene Jai Narayan −  R. D. Patel −  K. C. Ramrakha −  C. A. Shah −  Ram Jati Singh −  C. S. Pillay −  Ujagar Singh