Said Hasan

Said Hasan, 1937 se 1944 talak Fiji ke Legislative Council me ek nominated member rahaa.

Said Hasan
Said Hasan
Janam Panjab, British India
Maut Fiji
Duusra naam Said Hasan
Kaahe jaana jaae hae Legislative Council ke member (1937-1944)
Suva Town Board ke member (1936)
Dharam Muslim

Hasan ek wakiil rahaa, jon ki aapan bhai Muhammad Hassan, ke saathe Panjab, India se Fiji aais rahaa aur Fiji ke Muslim samaj ke leader ban gain rahaa. Duuno bhaiya logan ke sarkar bhi aadar se dekhat rahaa.

Hasan Pujab University se graduate hoe ke London wakiili parrhe ke khaatir gais. Uu 1915 me wakiil banaa. Iske baad uu Punjab laut ke High Court me wakiili karis aur University me lecture bhi karis. Ike baad uu duniyaa gumis aur Zanzibar me jaae ke rahe lagaa. 1931 me uu Fiji aais aur ek saal rahe ke baad Indian laut gais. Lekin Fiji ke Hindistani logan ke maang pe uu 1934 and Fiji laut aais. 1936 me uu Suva Town board ke Hindustani nominated member banaa.[1]

1937 ke Legislative Council me, sarkar uske umar ke kaaran uske, paanch Hindustani member me se, sab se senior maanat rahaa. Isse Vishnu Deo khusi nai rahaa, jon ii mangat rahaa ki elected member ke nominated member se senior maane ke chaahi.

ReferencesBadlo

  1. Pacific islands monthly, Volume 6, No. 7, [Sydney: Pacific Publications, 1936. Web. 19 February 2018 <http://nla.gov.au/nla.obj-311733078>Fiji ke Politician (1929-1972)

Leader − Politician (1929-1971) − Politician (1972-1987) − Politician (1992-1998) − Politician (1999-2006) − Politician (2014- ) − Political Activist − Khel kuud − Government Service − Social Service − Education − Dharam − Businessman − Unionist − Writer

Vishnu Deo −  Parmanand Singh −  James Ramchandar Rao −  C. M. Gopalan −  K. B. Singh −  Muniswamy Mudaliar −  Chattur Singh −  J. B. Tularam −  Said Hasan −  B. D. Lakshman −  A. D. Patel −  James Madhavan −  B. M. Gyaneshwar −  Ami Chandra −  M. S. Buksh −  Tulsi Ram Sharma −  Ben M. Jannif −  Sadanand Maharaj −  A. R. Sahu Khan −  A. Samad −  Ayodhya Prasad −  K. S. Reddy −  Andrew Deoki −  A. R. Manu −  Vijay Singh (Sir) −  Sathi Narain −  A. H. Sahu Khan −  S. M. Koya −  C. P. Singh −  M. T. Khan (Politician) −  Abdul Lateef −  James Shankar Singh −  Irene Jai Narayan −  R. D. Patel −  K. C. Ramrakha −  C. A. Shah −  Ram Jati Singh −  C. S. Pillay −  Ujagar Singh